...

ประกาศสำนักศิลปากรที่-๑๐-นครราชสีมา-เรื่อง-รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ในตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์-จำนวน-๑-อัตรา-เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงานและบริหารโครงการต่างๆ ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 738 ครั้ง)